voorwaarden kerst actie

HealthCity wil graag meer mensen kennis laten maken met haar club. Iedereen mag op vertoon van de speciale lidmaatschappas tot 31 december gratis sporten bij alle vestigingen van HealthCity in Nederland. Bij gebruik van de lidmaatschappas gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

  • De actie geldt tot 31 december 2016.
  • HealthCity behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, te verlengen, op te schorten of te beëindigen.
  • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit genomen worden door HealthCity.
  • Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten. Tevens kan de eventueel onterecht verstrekte maand gratis teruggevorderd worden.
  • Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.