Voorwaarden DNAFit

HealthCity treedt als distributeur op van DNAFit® in Nederland. Wij willen u er graag op wijzen dat de door DNAFit® verstrekte informatie geen specifiek medisch advies betreft maar slecht een indicatie van de gezondheidsrisico’s en voordelen verbonden aan uw genotype.

HealthCity kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het niet behalen van enig door of voor het lid en/of de deelnemer gestelde doel of voor de wijze van toepassing en gebruik van de aanwijzingen, adviezen en supplementen van DNAFIt®, noch aanvaarden wij aansprakelijkheid voor schade en/of letsel gerelateerd aan DNAFIt® producten, leveringen en diensten.