Voorwaarden Primal Foods college

Wij willen u er graag op wijzen dat de door the Green Happiness verstrekte informatie geen specifiek medisch advies betreft maar slecht een indicatie van de gezondheidsrisico’s.

HealthCity kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het niet behalen van enig door of voor het lid en/of de deelnemer gestelde doel of voor de wijze van toepassing en gebruik van de aanwijzingen, adviezen van the Green Happiness, noch aanvaarden wij aansprakelijkheid voor schade en/of letsel gerelateerd aan de gehele Primal Foods college.